• وقتی کوچولوها تن پدر و مادرشان را می لرزانند.

    هدف از این مقاله اشاره به مواردی است که وجود یا بروز آنها در نوزادان تازه متولد شده از دید علمی یک یافته طبیعی بوده ولی والدین نوزاد بخصوص پدر و مادرانی که بچه اول خود را تجربه می کنند با دیدن آنها دچار اضطراب و نگرانی های بعضأ شدید می شوند که البته همیشه مشاوره با یک پزشک متخصص می تواند در رفع نگرانی ها و تمایز آنها از موارد بیمارگونه کمک کند.

    ادامه مطلب
    بازدید 0.00 امتیاز چاپ