معجون افزایش وزن بر پایه شیر حیوانی

الف . شیر کامل جوشیده شده           150 میلی لیتر
ب . شکر                                        50 گرم
ج . روغن گیاهی (ام سی تی اویل)    10 میلی لیتر
د . آب جوشیده شده                     350 میلی لیتر

معجون فوق را میتوانید هر 3 ساعت در طول بیداری کودک به میزان 15 میلی لیتر به ازای هر 1 کیلو گرم وزن بدن کودک به او بخورانید

این محلول به مدت 12 ساعت در یخچال قابل نگهداری میباشد


معجون افزایش وزن بر پایه شیر خشک

1  .شیر خشک          35 گرم
2  .شکر                 75 گرم
3  .آرد غلات            350 گرم
4  .روغن گیاهی (ام سی تی اویل)   17 میلی لیتر
5  .آب                    250 میلی لیتر

محلول فوق را به مدت 5 تا 7 دقیقه جوشانده سپس به میزان 800 میلی لیتر آب جوشیده
و 5 میلی لیتر شربت مولتی ویتامین  به آن اضافه نمایید

در طول روز میتوانید  5 وعده هر بار به میزان  30 میلی لیتر به ازای هر یک کیلوگرم  وزن کودک به کودک بخورانید
برای مثال کودک شما با وزن 8 کیلو گرم میتواند هر روز 5 وعده و هر بار به میزان 240
میلی لیتر از معجون استفاده نمایدمحلول تهیه شده را میتوان تا 12 ساعت در درون یخچال نگهداری کرد