شما عزیزان میتوانید با ارسال  قد کودک خود و قد والدین

و تاریخ تولد کودک همراه با نتیجه گرافی مچ دست کودک

از قد نهایی او در پایان سن  بلوغ مطلع  شده و در صورت

نیاز نسبت به افزایش قد کودک اقدام نمایید

                                              با تشکر دکتر بهنام مقدادی