دکتر بهنام مقدادی

(بورد تخصصی کودکان و نوزادان)

(عضو انجمن پزشکان کودکان ایران)

سوابق علمی و حرفه ای :

سابقه بیش از 10 سال فعالیت در بخش های تخصصی و بخش های مراقبت ویژه اطفال و نوزادان بیمارستان های تامین اجتماعی و بعثت سنندج 
سابقه تدریس در دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان مدیر گروه  آموزشی گروه فیزیوپاتولوژی  دانشکده پزشکی شهرستان سنندج
تحقیق وبررسی اختلالات رشد نظیر کوتاهی قد و اختلالات بلوغ نظیر بلوغ زودرس و تاخیر در بلوغ
تحقیق و بررسی اختلالات اسماتیک و الرژیک دستگاه تنفسی و آلرژیهای دستگاه گوارشی

تحقیق و بررسی اختلالات کلیوی نظیر  ریفلاکس ادراری و سنگهای کلیوی  و عفونتهای راجعه

تحقیق و بررسی اختلالات خونی مزمن و تالاسمی در قالب پایان نامه تخصصی رشته کودکان

و در حال حاضر شاغل به فعالیت در بخشهای تخصصی کودکان و نوزادان بیمارستانهای فوق تخصصی ابن سینا . پیامبران و الغدیر تهران