دستور پخت غذاهایی بر پایه پودرهای نوتری درینک nutridrink محصول کارخانه نوتریشیا کشور هلند موجود در داروخانه های سطح شهر برای افزایش وزن کودکانی از کمبود وزن رنج میبرند یا به علت بیماریهلی زمینه ای مانند بیماریهای مادرزادی قلبی و....کاندید افزایش وزن می باشند